Home 2019 Tháng Mười Một 27 LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN GÒ RON VÀ LỄ CẢM TẠ NHÀ NGUYỆN CHÁNH LỘ

LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN GÒ RON VÀ LỄ CẢM TẠ NHÀ NGUYỆN CHÁNH LỘ

Nhà Nguyện Gò Ron (Sơn Nham, Quảng Ngãi)

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài thật không xiết kể” trên các hội thánh khu vực Quảng Ngãi trong những ngày cuối tháng 11, tháng của Lòng biết ơn (Thanksgiving). Chúa ban cho con dân Chúa tại hội thánh Giám lý Liên hiệp Gò Ron (Thôn Cận Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) và hội thánh Giám lý Liên hiệp Chánh Lộ (115B Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) có nhà nguyện được tu sửa mở rộng và biệt riêng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời,  truyền giảng Tin Lành.

Buổi lễ Cung Hiến nhà nguyện Gò Ron (27/11/2019) và Cảm tạ nhà nguyện Chánh lộ (28/11/2019) được cử hành cách trọng thể theo Giáo nghi của Giáo hội Tin Lành Giám lý Liên hiệp Việt Nam do Giám mục Hội trưởng Tô Văn Út làm chủ lễ và diễn giả. Các tôi con Chúa của hội thánh sở tại , đại diện Ban Lãnh đạo Giáo hội , đại diện chính quyền địa phương tham dự lễ trong sự vui mừng.

Lễ Cảm Tạ nhà nguyện Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi)

Giám mục đã dùng lời Chúa trong Thi Thiên 84:1-4; II Sử-ký 6:32-33 để nhắc nhở tôi con Chúa ý thức rằng Nhà nguyện được dâng lên cho Chúa để dùng làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời và Truyền giảng Tin Lành cứu rỗi cho mọi người trong khu vực.

Giám mục Hội trưởng Tô Văn Út

Lạy Chúa, khi dân các nước ngoài nghe đến quyền năng Chúa và từ xa đến đây để thờ phượng Danh vĩ đại của Chúa và hướng về Đền Thờ này mà cầu nguyện, xin Chúa từ trời lắng nghe và thực hiện những điều họ cầu xin. Như thế, tất cả các dân tộc trên thế giới đều được nghe danh tiếng Chúa và kính sợ Chúa như Y-sơ-ra-ên là dân Ngài, vì họ biết Đền Thờ này con đã xây cất, nhưng thật ra là của Chúa” (II Sử-ký 6:32-33 BDY). Vua Sa-lô-môn biết rằng sẽ có nhiều người ngoài gia đình của Đức Chúa Trời đến đền thờ. Họ đến, vì họ nghe biết về những điều tốt lành đã xảy ra trong nhà Đức Chúa Trời. Khi họ tới đền thờ, ông cầu xin Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của họ để “tất cả các dân tộc trên thế giới đều được nghe danh tiếng Chúa và kính sợ Chúa”. Thật là một hình ảnh tuyệt vời cho việc giới thiệu Tin mừng cứu rỗi cho người khác.Thật vậy, chúng ta không bỏ ra thì giờ và tiền bạc, để chỉ có được một nơi nhóm họp thoải mái và tiện nghi cho hội thánh. Nhưng chúng ta bỏ ra công sức và tiền bạc xây cất nhà nguyện, là để làm nơi truyền giảng Tin mừng cứu rỗi cho hàng ngàn gia đình trong khu vực này, hầu có thể mở mang nước Chúa. Ngày nào mà chúng ta mất đi khải tượng đem ơn cứu rỗi cho người khác, thì chính là ngày mà Đức Chúa Trời rút cánh tay phước hạnh của Ngài khỏi chúng ta. (Trích bài giảng của GM Tô Văn Út).

Các Buổi lễ kết thúc với nhiều lời chúc mừng của các tôi con Chúa đến tham dự và bữa tiệc cảm tạ tràn đầy vui mừng.

Một số hình ảnh của 2 ngày lễ (xin click vào liên kết để xem thêm)

Cung hiến nhà nguyện Gò Ron

Cảm tạ nhà nguyện Chánh Lộ 

Author: Wesley