Home #4 Chủ đề THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH

#4 Chủ đề THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH

Đây là những bài hát được chọn lọc để phục vụ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin nghe nhạc với lòng người thờ phượng, và biết ơn Chúa về những tác giả được Thánh Linh sử dụng để cảm tác những bài hát này. Amen!

Album THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH (chọn lọc)
Album THAY ĐỔI
Album TÌNH YÊU CHÚA
Album LỜI THỐNG HỐI
Album KHÚC TÂM CA
Chủ đề
XUÂN
Chủ đề
THÁNH CA
Chủ đề
TỔNG HỢP
Chủ đề
GIÁNG SINH
Chủ đề
HÒA TẤU
Chủ đề
HÔN LỄ
Chủ đề
THỜ PHƯỢNG
Chủ đề
THIẾU NHI