Home Hội Đồng Điều Hành (Nhóm 12)

Hội Đồng Điều Hành (Nhóm 12)

Giám mục Tô Văn ÚtHội trưởng

Email: Utvanto@gmail.com

Điện thoại: 0909375872

Mục sư Phan Đức Nghĩa Phụ tá Giám mục - Tổng Đại Diện

Email: wesley.nghia@hotmail.com

Điện thoại: 0336777111

Mục sư Ma LinhPhụ tá Giám mục - Đại diện

Email: linhkyo@yahoo.com

Điện thoại: 0946913923

Mục sư Hồ Phước HuyPhụ tá Giám mục - Đại diện

Email: huyphuocho@gmail.com

Điện thoại: 0918363604

Mục sư Đinh NhítỦy viên Mục vụ

Email:msdinhnhit@gmail.com

Điện thoại: 0946059954

Mục sư Siu BerỦy viên Mục vụ

Email: mucsusiuber@gmail.com

Điện thoại: 0344362455

Mục sư A DươngỦy viên Mục vụ

Email: msaduong@gmail.com

Điện thoại: 0974682761

Mục sư Trần Văn ĐịnhỦy viên Mục vụ

Email: mstranvandinh@gmail.com

Điện thoại: 0366373681

Mục sư Thào Sía SúngỦy viên Mục vụ

Email: thaosungym2020@gmail.com

Điện thoại: 0348097602

Mục sư Phạm Văn VânỦy viên Mục vụ

Email: phamvanvanhoian@gmail.com

Điện thoại: 0902424776

Mục sư Nguyễn Văn HiếuỦy viên Mục vụ

Email: nguyenhieutimothe@gmail.com

Điện thoại: 0972054509

Mục sư Phan Văn AnhỦy viên Mục vụ

Email: phanvananhks1968@gmail.com

Điện thoại: 0362348036

Mục sư K'BrếpỦy viên Mục vụ

Email: khoisamuel@gmail.com

Điện thoại: 0913170643

Mục sư Điểu BửuỦy viên Mục vụ

Email: msdieubuu@gmail.com

Điện thoại: 0327725848