Home Dưỡng linh

Dưỡng linh

Giu-đa ích-ca-ri-ốt

Theo Thánh Kinh, Giu-đa ích-ca-ri-ốt là con Si-môn, quê ở Kê-ri-giốt, xứ Mô-áp (Giê-rê-mi 48:24; A-mốt 2:2) hoặc ở Kê-ri-giốt-Hết-rôn, còn gọi là Hát-so (Giô-suê 15:25). Các sách Phúc âm không cho biết nhiều về thời niên thiếu của Giu-đa ích-ca-ri-ốt hoặc những ngày đầu theo Chúa. Nhà chép phúc âm Lu-ca tường
Read more

 LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

 LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 Giám mục Tiến sĩ Tô Văn Út Phục truyền 2:7; Giô-suê 1:9; I Sử ký 28:20      Chúng ta đang chuẩn bị chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Nhắc đến năm mới là chúng ta luôn nghĩ đến phong tục chúc tết. Ngày tết, chúng ta thường chúc […]
Read more

Thánh Kinh Luận Giải: LỜI DỰ NGÔN VỀ ĐẤNG MÊ-SI-A TRONG DÂN-SỐ KÝ 24:17-19

            Khi đề cập đến lời dự ngôn trong Cựu Ước về Chúa Cứu Thế giáng sinh, ta thường nhớ tới những lời tiên tri quen thuộc ở Ê-sai 7:14; 9:6; 11:1-2 và Mi-chê 5:2. Tuy nhiên, các sách khác của Cựu Ước cũng ghi chép rất nhiều lời báo trước về Đấng Mê-si-a ngự […]
Read more

CON NGƯỜI THUỘC LINH

Con Người Thuộc Linh (A. W. Tozer)      Khái niệm về tính thuộc linh không giống nhau trong vòng những hệ phái Cơ Ðốc khác nhau. Trong một số hệ phái, nếu một người có giọng thanh tiếng tốt, thường hay nói về tôn giáo được cho là người rất thuộc linh; những người […]
Read more
  • 1
  • 2