Home CD HÒA TẤU #1

CD HÒA TẤU #1

Đây là những bài hát được chọn lọc để phục vụ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin nghe nhạc với lòng người thờ phượng, và biết ơn Chúa về những tác giả được Thánh Linh sử dụng để cảm tác những bài hát này. Amen!

Album THIS IS THE DAY
Album PEACEFUL MOMENTS
Album NGỢI KHEN & THỜ PHƯỢNG
Album HÒA TẤU GUITAR THỜ PHƯỢNG
Album HÒA TẤU TRINITY
Album DANH CHÚA GIÊ-XU
Chủ đề
XUÂN
Chủ đề
THÁNH CA
Chủ đề
T. KHÓ PHỤC SINH
Chủ đề
TỔNG HỢP
Chủ đề
GIÁNG SINH
Chủ đề
HÔN LỄ
Chủ đề
THỜ PHƯỢNG
Chủ đề
THIẾU NHI