Home Chủ đề THỜ PHƯỢNG

Chủ đề THỜ PHƯỢNG

Đây là những bài hát được chọn lọc để phục vụ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin nghe nhạc với lòng người thờ phượng, và biết ơn Chúa về những tác giả được Thánh Linh sử dụng để cảm tác những bài hát này. Amen!

Album NẾM
Album PRAISE & WORSHIP
Album NÀY LÀ LÚC
Album NHỮNG CA KHÚC THỜ PHƯỢNG
Album TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU
Chủ đề
XUÂN
Chủ đề
THÁNH CA
Chủ đề
T. KHÓ PHỤC SINH
Chủ đề
TỔNG HỢP
Chủ đề
GIÁNG SINH
Chủ đề
HÒA TẤU
Chủ đề
THỜ PHƯỢNG
Chủ đề
THIẾU NHI