Home Giới thiệu

Giới thiệu

Giáo hội Tin lành Giám  Liên hiệp Việt Nam là một phần tử trong Hội Thánh phổ thông của Chúa Giê-xu trên hoàn vũ, gồm nhiều hệ phái Cơ đốc giáo.

Giáo hội Tin lành Giám  Liên hiệp Việt Nam được bắt đầu vào năm 1991 dưới sự hướng dẫn kỳ diệu của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Tô Văn Út đang du học ở Hoa Kỳ đã liên lạc về Việt Nam và hướng dẫn những người muốn mở mang hội thánh theo tinh thần Giám Lý Liên Hiệp

Khải tượng của Giáo hội Tin lành Giám  Liên hiệp Việt Nam là Mỗi hội thánh trong Giáo Hội là một cộng đồng vững mạnh, tăng trưởng và sống động để khiến muôn dân trở thành môn đệ qua mục vụ tế bào và trang bị môn đệ với mục đích biến đổi thế giới”.