Home Nhạc Thánh XUÂN

Nhạc Thánh XUÂN

Album XUÂN TRONG GIÊ-XU

Đây là những bài hát được chọn lọc để phục vụ cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin nghe nhạc với lòng người thờ phượng, và biết ơn Chúa về những tác giả được Thánh Linh sử dụng để cảm tác những bài hát này. Amen!

Album XUÂN TRONG GIÊ-XU
Album XUÂN AN LÀNH
Album XUÂN ĐÃ VỀ
Chủ đề
THÁNH CA
Chủ đề
T. KHÓ – PHỤC SINH
Chủ đề
TỔNG HỢP
Chủ đề
GIÁNG SINH
Chủ đề
HÒA TẤU
Chủ đề
HÔN LỄ
Chủ đề
THỜ PHƯỢNG
Chủ đề
VỌNG CỔ