Home Bài Giảng

Bài Giảng

13 Th5

THƯ MỤC VỤ THÁNG 05/2022

Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu thăng thiên là một ơn phước lớn cho chúng ta. Sau khi Chúa thăng thiên 10 ngày, Thánh linh giáng lâm ở với Hội thánh cho đến bây giờ. Như vậy, sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế đem đến kết quả lớn lao là Thánh linh được ban cho chúng ta (Công vụ 2:33).

Read more
16 Th4

Sứ điệp Phục Sinh 2022 – CHÚA SỐNG LẠI THEO LỜI KINH THÁNH

Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Chúa Cứu Thế đã sống lại, để bày tỏ cho chúng ta biết Ngài chính là Cứu Chúa sống. Chúa Cứu Thế đã sống lại, để đem đến cho người tin Chúa niềm hi vọng sống, cho tương lai. Và Chúa Cứu Thế đã sống lại để hướng dẫn, dìu dắt con cái Ngài trong hiện tại và tương lai.

Read more
14 Th4

Sứ điệp Thương khó 2022 – CHÚA CHỊU CHẾT THEO LỜI KINH THÁNH

Chúa Cứu Thế chịu chết, để chúng ta được sự cứu rỗi. Chúa Cứu Thế chịu chết, để đem chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Và Chúa Cứu Thế chịu chết, để ban cho chúng ta thiên đàng. Thật, “Người này đúng là CON ĐỨC CHÚA TRỜI!” “Người này đúng là CỨU CHÚA của thế gian!” (Ma-thi-ơ 27:54).

Read more
05 Th4

THƯ MỤC VỤ THÁNG 04.2022

Thưa anh chị em, với Thư Mục Vụ Tháng Tư này, tôi kêu gọi anh chị em hãy làm cho Mùa Chay và Mùa Phục Sinh trở nên một thời gian để chúng suy ngẫm về tình yêu cứu chuộc của Chúa. Đồng thời, chúng ta tiếp tục truyền lại cho người khác những chân lý chúng ta đã tin nhận: “Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4).

Read more
07 Th3

THƯ MỤC VỤ THÁNG 03/2022

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta tình thương của Đức Chúa Trời qua việc ban tặng Chúa Cứu Thế Giê-xu để gánh tội cho loài người. Mùa Chay là thời gian tự kiểm điểm bản thân và khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm mình đã phạm để quay về với Chúa. Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy biết sống xứng đáng với tình thương này qua việc từ bỏ con người cũ, thực hành bác ái từ thiện và chuyên tâm cầu nguyện.

Read more