Home Bài Giảng

Bài Giảng

05 Th9

THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2022 CỦA GIÁM MỤC HỘI TRƯỞNG

Thưa anh chị em, với Thư Mục Vụ Tháng Chín này, tôi kêu gọi anh chị em hãy cùng với tôi đọc, suy ngẫm, tham dự khóa huấn luyện, và thực hiện truyền giáo qua Alpha Kể chuyện tại hội thánh địa phương mình.

Read more
05 Th8

THƯ MỤC VỤ THÁNG 08/2022

Thưa anh chị em, thông điệp của cả Thiên Lộ Lịch Trình và Kinh Thánh là “hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến (I Ti-mô-thê 6:12). Và “… ai kiên trì chịu đựng cho đến cùng sẽ được cứu rỗi” (Ma-thi-ơ 24:13). Chúa không muốn anh chị em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi gương những người đã nhờ đức tin và nhẫn nại, hưởng được điều Chúa hứa (Hê-bơ-rơ 6:12).

Read more
05 Th7

THƯ MỤC VỤ THÁNG 07/2022

Thưa anh chị em, với Thư Mục Vụ Tháng Bảy này, tôi kêu gọi anh chị em hãy làm giống như dân Chúa ngày xưa, để tái xác lập cam kết với Chúa: Chúng ta cương quyết phụng thờ Chúa, vì Ngài là Chân Thần của chúng ta. Chúng ta cam kết phục vụ Đức Chúa Trời một cách trung thành và tận hiến (Giô-suê 24:18).

Read more
06 Th6

THƯ MỤC VỤ THÁNG 06/2022

Vào đầu thế kỷ thứ nhất người ta ngạc nhiên thấy Hội thánh của Chúa Cứu Thế bỗng xuất hiện từ Giê-ru-sa-lem, nước Do-Thái. Thật ra sự có mặt của Hội thánh trên đất không phải là một bất ngờ, nhưng là một chương trình đã được Ba Ngôi Thiên Chúa hoạch định từ trước: Đức Chúa Cha từ trong cõi đời đời, đã sắp đặt chương trình thành lập Hội thánh…

Read more
13 Th5

THƯ MỤC VỤ THÁNG 05/2022

Thưa anh chị em, Chúa Giê-xu thăng thiên là một ơn phước lớn cho chúng ta. Sau khi Chúa thăng thiên 10 ngày, Thánh linh giáng lâm ở với Hội thánh cho đến bây giờ. Như vậy, sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế đem đến kết quả lớn lao là Thánh linh được ban cho chúng ta (Công vụ 2:33).

Read more