Home Sermons PHÔNG NỀN GIÁNG SINH 2021 (Gợi ý)

PHÔNG NỀN GIÁNG SINH 2021 (Gợi ý)

12 Th12
12/12/2021

PHÔNG NỀN GIÁNG SINH 2021 (Gợi ý)

PHÔNG GIÁNG SINH 2021 (Gợi ý)

Nhằm giúp cho các hội thánh và điểm nhóm chưa tự thiết kế phông Giáng sinh, văn phòng Giáo hội gợi ý một số phông Giáng sinh 2021 theo chủ đề: Bình An Dưới Đất. Xin bấm chọn hình cần tải file *.PSD để in khổ lớn.