Home Sermons THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2021

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2021

28 Th11
28/11/2021

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2021

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 2021 của Giám mục Hội trưởng