Home Nhạc Thánh Tin Lành

Nhạc Thánh Tin Lành

Album XUÂN AN LÀNH

“…Xuân trần thế dù có tươi đẹp nhưng vẫn mang những sự bất toàn, thiếu sót. Xuân trần thế dù có dồi dào nhựa sống rồi cũng có lúc cạn kiệt, hao mòn. Xuân trần thế dù có thể mang đến sự an lành tạm thời nhưng không thể mang đến sự an lành bất tận. Xuân trần thế có thể giúp con người thêm sức sống nhưng rồi cũng già nua, cằn cõi, rồi cũng rơi vào sự kết thúc đầy ảm đạm… vì xuân trần thế là ngắn ngủi, bất toàn và thiếu sót. Thánh Kinh Khải huyền 22:1-5 có mô tả cảnh Xuân An Lành và bất tận ở Thiên Đàng : ở đó không có tội lỗi, bệnh tật, chết chóc nhưng luôn có sông nước hằng sống chảy không dứt, có cây sự sống ra trái liên tục. Thiên đàng có mùa Xuân An Lành và bất tận…”

Album Xuân An Lành

Album XUÂN TRONG GIÊ-XU
Album XUÂN ĐÃ VỀ
Chủ đề
THÁNH CA
Chủ đề
T. KHÓ – PHỤC SINH
Chủ đề
TỔNG HỢP
Chủ đề
GIÁNG SINH
Chủ đề
HÒA TẤU
Chủ đề
HÔN LỄ
Chủ đề
THỜ PHƯỢNG
Chủ đề
THIẾU NHI